Telefoonnummer

  •  

E-mail

  •  Volg ons

Retour

Bij retoursbemalingen wordt het onttrokken grondwater weer teruggebracht in de bodem. Deze vorm van bemaling wordt gebruikt op locaties waar de verlaging van de grondwaterstand grote gevolgen kan hebben voor natuur of gebouwen.

Voor de realisering van retoursbemaling maakt Koelewijn Bronbemalingen gebruik van retoursbronnen, retoursfilters, en retoursdrainage. De retoursbemaling kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan:

  • Saneringswerkzaamheden
  • Als er geen plek is voor lozing van water
  • Het voorkomen van verplaatsing van bodemverontreinigingen
  • Kostenbesparing (het lozen van water kost geld)

Om de kwaliteit van het proces te waarborgen heeft Koelewijn Bronbemalingen de volgende certificaten in bezit: BRL SIKB 2100 + Protocol 2101 Mechanisch Boren.

Wilt u meer informatie over retoursbemalingen, neem dan gerust contact met ons op.