Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Koelewijn Bronbemaling B.V. legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Koelewijn Bronbemaling B.V., reageert op een vacature van Koelewijn Bronbemaling B.V of anderszins contact heeft met Koelewijn Bronbemaling B.V. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde. Koelewijn Bronbemaling B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/ overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van Koelewijn Bronbemaling B.V. op de hoogte te houden.

Delen met anderen

Koelewijn Bronbemaling B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

Koelewijn Bronbemaling B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Koelewijn Bronbemaling B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u Koelewijn Bronbemaling B.V. vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@kbronbemaling.nl Koelewijn Bronbemaling B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Koelewijn Bronbemaling B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Koelewijn Bronbemaling B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-Adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Koelewijn Bronbemaling B.V. te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Koelewijn Bronbemaling B.V. gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Koelewijn Bronbemaling B.V. maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Koelewijn Bronbemaling B.V. en andere websites

Op de website(s) van Koelewijn Bronbemaling B.V. treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Koelewijn Bronbemaling B.V. draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen / klachten

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Koelewijn Bronbemaling B.V. omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen met info@kbronbemaling.nl

Werken bij KB

Om in de toekomst succesvol te blijven, zoeken we nieuwe collega’s die met beide benen in en op de grond willen bouwen aan de wereld van morgen.

Wij hebben jou veel te bieden, zoals een inspirerende omgeving en volop mogelijkheden om jezelf te bijven ontwikkelen. Doe je mee?